ล็อคอินนี้ง่วงแล้ว https://sentaro.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=28-05-2010&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=28-05-2010&group=4&gblog=20 https://sentaro.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ทำ เลสิก ครั้งที่ 6 ตรวจครบ 1 เดือน เกือบลืมเล่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=28-05-2010&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=28-05-2010&group=4&gblog=20 Fri, 28 May 2010 14:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=27-04-2010&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=27-04-2010&group=4&gblog=19 https://sentaro.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ทำ เลสิก ครั้งที่ 6 ตรวจครบ 1 อาทิตย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=27-04-2010&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=27-04-2010&group=4&gblog=19 Tue, 27 Apr 2010 12:13:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-04-2010&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-04-2010&group=4&gblog=18 https://sentaro.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ทำ เลสิก ครั้งที่ 5 เปิดฝาครอบตา มองโลกสดใส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-04-2010&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-04-2010&group=4&gblog=18 Tue, 20 Apr 2010 21:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-04-2010&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-04-2010&group=4&gblog=17 https://sentaro.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ทำ เลสิก ครั้งที่ 4 ถึงเวลาแล้วนะ(จ๊ะ) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-04-2010&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-04-2010&group=4&gblog=17 Tue, 20 Apr 2010 21:30:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=23-03-2010&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=23-03-2010&group=4&gblog=16 https://sentaro.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ทำ เลสิก ครั้งที่ 3 ไปตรวจตากัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=23-03-2010&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=23-03-2010&group=4&gblog=16 Tue, 23 Mar 2010 11:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-03-2010&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-03-2010&group=4&gblog=14 https://sentaro.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ทำ เลสิก ครั้งที่ 2 ความทรมานของการถอดคอนแทค 1 สัปดาห์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-03-2010&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=20-03-2010&group=4&gblog=14 Sat, 20 Mar 2010 14:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=09-03-2010&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=09-03-2010&group=4&gblog=13 https://sentaro.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ทำ เลสิก ครั้งที่ 1 โทรนัดตรวจตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=09-03-2010&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=09-03-2010&group=4&gblog=13 Tue, 09 Mar 2010 13:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=23-02-2010&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=23-02-2010&group=19&gblog=1 https://sentaro.bloggang.com/rss <![CDATA[++ บางเสี้ยว ของความทรงจำ.. ++ (มั่ง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=23-02-2010&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentaro&month=23-02-2010&group=19&gblog=1 Tue, 23 Feb 2010 1:50:33 +0700